+421-37-7414 717
·
advokacia@advokacia.biz
Pon - Pia 09:00-17:00
·

ADVOKÁCIA, s.r.o. Advokátska kancelária v regióne západného Slovenska s dlhoročnými skúsenosťami. ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Pre nás nie je právo súborom právnych noriem, ale intelektuálnou a morálnou výzvou.

O NÁS

Advokátska kancelária ADVOKÁCIA s.r.o. je nezávislá advokátska kancelária so slovenskými zakladateľmi poskytujúca právne služby v zmysle príslušných právnych predpisov na území Slovenskej republiky. Hlavným zameraním sú právne služby pre stavebné a developerské spoločnosti, M&A projekty, akvizície a fúzie, právo obchodných spoločností, ako aj insolvenčné a hospodárske právo a s tým súvisiace právne oblasti.

V rámci spolupráce s partnerskými kanceláriami je schopná poskytovať aj právne služby v Českej republike, Ukrajine, Ruskej federácii a ďalších krajinách

CEO, Zakladateľ spoločnosti

Sme experti v

Právnych oblastiach

OBCHODNÉ PRÁVO

Príprava zmluvnej dokumentácie, právne analýzy, poradenstvo a vedenie súdnych sporov pre klientov.

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Obchodný register, zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach, vykonávanie akcionárskych práv a práv spoločníkov.

STAVEBNÉ PRÁVO

Príprava veľkých investícií z právneho hľadiska, zmluvná dokumentácia pre investorov a stavebné spoločnosti, správa nehnuteľností

INSOLVENČNÉ PRÁVO

Právny servis pre veriteľov aj dlžníkov, príprava reštrukturalizácii, právne služby pre správcov, odporovanie právnym úkonom v konkurzoch a oddlženiach.

OBČIANSKE (CIVILNÉ) PRÁVO

Vecné a záväzkové práva, dedičské právo, právo duševného vlastníctva, vedenie civilnoprávnych sporov pre klientov.

HOSPODÁRSKE PRÁVO

Živnostenské podnikanie, hospodárska súťaž, verejné obstarávania

Partneri

ZAKLADATEĽMI A SENIOR PARTNERMI NAŠEJ ADVOKÁTSKEJ KANCELÁRIE SÚ:
Zakladateľka

Ľubica Rodinová JUDr. Ing.

.. advokátka, zameraná najmä na obchodné právo a právo obchodných spoločností, vďaka súbehu právneho a ekonomického vzdelania má schopnosti komplexne posúdiť právne, ekonomické a účtovné aspekty právnych vzťahov

Zakladateľ

Dalimír Solčanský JUDr. PhD.

.. advokát, pôsobil aj ako VŠ pedagóg na Právnickej fakulte UK v Bratislave, je stále činný v prednáškovej a publikačnej činnosti, autor viacerých odborných článkov v právnych periodikách, spoluautor učebnice Finančného práva, ktorá vyšla v edícii C.H.Beck 2012 a ďalších publikácií

V našej kancelárii takisto pracuje viacero koncipientov a odborných administratívnych pracovníkov.

Z našich káuz

AKVIZÍCIA

akvizícia akcií jednej z dominantných spoločností na trhu so stavebninami v ČR pre slovenského klienta

VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMOV

právne služby a poradenstvo súvisiace s výstavbou bytových domov vrátane servisu súvisiaceho s predajom bytových a nebytových priestorov v Trnave, v Bratislave, v Nitre

VÝSTAVBA OBCHODNÉHO CENTRA

právne služby a poradenstvo súvisiace s výstavbou obchodno – spoločenského centra v centre Nitry vrátane servisu súvisiace s prenájmom nebytových priestorov v ňom sa nachádzajúcich

KLUB 500

právne poradenstvo pri kúpe pozemku a následnej výstavbe obchodného centra v Košiciach pre klienta – člena Klubu K500

VYTVORENIE JUDIKÁTU NS

právne zastupovanie klienta vo viacerých sporoch voči dominantnému prepravcovi v SR (vytvorenie judikátu NS SR o účele obchodnej zmluvy)

ZASTUPOVANIE VERITEĽOV

zastupovanie veriteľov a členov veriteľských orgánov vo viacerých konkurzných a reštrukturalizačných konaniach v SR vrátane sporov súvisiacich a konkurzom vyvolaných

Slová od klientov

  • Ďakujem Vašej kancelárii, že vyhrala pre veriteľov odporovateľnú žalobu voči konateľovi, ktorý vybral z vlastnej firmy, ktorú doviedol do konkurzu, značnú sumu

    L.B.
    správca konkurznej podstaty